Personuppgiftspolicy

De personuppgifter som behöver sparas är

  • För och efternamn
  • personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

När du handlar sparar vi också uppgifter som rör dina ordrar hos oss.

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos rostakaffe.se.

 

Kontokort- och bankuppgifter

Dina kort- och bankuppgifter hanteras tryggt och säkert via kryptering av KLARNA och sparas alltså inte hos oss.

 

Rätt att begära ut och ändra personuppgifter

Du har som kund rätt att beställa ett utdrag av vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du kan också begära att rostakaffe.se rättar felaktiga, ofullständiga, missvisande eller onödiga personuppgifter, eller att vi tar bort dina personuppgifter helt och hållet.